- Contact -
UNIX TECH CO., LTD.
12 F-10,No.3,Ziqiang 3rd  Rd.,Lingya District, Kaohsiung City 802 Taiwan R.O.C.
Tel: 886-7-5665255
Fax: 886-7-5665335